SAP常用BAPI函数

SAP常用BAPI函数BAPI_ALE_MODEL_GETBAPI_BARCODE_SENDLISTBAPI_ANSWER_READMULTIPLEBAPI_APPCOMP_READMULTIPLEBAPI_PROCDIA_READMULTIPLEB…

大家好,欢迎来到IT知识分享网。SAP常用BAPI函数

BAPI_ALE_MODEL_GET
BAPI_BARCODE_SENDLIST
BAPI_ANSWER_READMULTIPLE
BAPI_APPCOMP_READMULTIPLE
BAPI_PROCDIA_READMULTIPLE
BAPI_PROCDIA_WRITEMULTIPLE
BAPI_DIAVAR_READMULTIPLE
BAPI_DIAVAR_WRITEMULTIPLE
BAPI_PROCEVENT_READMULTIPLE
BAPI_PROCEVENT_WRITEMULTIPLE
BAPI_HIERFILT_READMULTIPLE
BAPI_HIERFILT_WRITEMULTIPLE
BAPI_PROCFUNCT_READMULTIPLE
BAPI_PROCFUNCT_WRITEMULTIPLE
BAPI_PROCGROUP_READMULTIPLE
BAPI_PROCGROUP_WRITEMULTIPLE
BAPI_PROCCOMP_READMULTIPLE
BAPI_PROCVAR_READMULTIPLE
BAPI_CUSPRO_WRITESCOPE
BAPI_QUESTION_READMULTIPLE
BAPI_HIERSTRUCT_READMULTIPLE
BAPI_HIERSTRUCT_WRITEMULTIPLE
BAPI_CLASS_CHANGE
BAPI_CLASS_CREATE
BAPI_CLASS_DELETE
BAPI_CLASS_EXISTENCECHECK
BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS
BAPI_CLASS_GET_CLASSIFICATIONS
BAPI_CLASS_GETDETAIL
BAPI_CLASS_GETLIST
BAPI_CLASS_GETSTATUS

[@more@]

BAPI_CLASS_SELECT_OBJECTS
BAPI_BUSINESS_PARTNER_CHANGE
BAPI_BUSINESS_PARTNER_CREATE
BAPI_BUSINESS_PARTN_GET_DETAIL
BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHANGEPASSWO
BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHECKEXISTEN
BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHECKPASSWOR
BAPI_PARTNEREMPLOYEE_CREATE
BAPI_PAR_EMPLOYEE_CREATE_PW_RE
BAPI_PAR_EMPLOYEE_DELETE_PW_RE
BAPI_PARTNEREMPLOYEE_DISPLAY
BAPI_PARTNEREMPLOYEE_EDIT
BAPI_PARTNEREMPLOYEE_GETINTNUM
BAPI_BUSPARTNEREMPLOYE_GETLIST
BAPI_PAR_EMPLOYEE_GET_PW_REG
BAPI_PAR_EMPLOYEE_INITPASSWORD
BAPI_CHARACT_CHANGE
BAPI_CHARACT_CREATE
BAPI_CHARACT_DELETE
BAPI_CHARACT_EXISTENCECHECK
BAPI_CHARACT_GETDETAIL
BAPI_CHARACT_GETLIST
BAPI_CURRENCY_GETDECIMALS
BAPI_CURRENCY_GETLIST
BAPI_EXCHANGERATE_CREATE
BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE
BAPI_EXCHRATE_GETCURRENTRATES
BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL
BAPI_EXCHANGERATE_GETFACTORS
BAPI_EXCHRATE_GETLISTRATETYPES
BAPI_EXCHANGERATE_SAVEREPLICA
BAPI_OBJCL_CHANGE
BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY
BAPI_OBJCL_CREATE
BAPI_OBJCL_DELETE
BAPI_OBJCL_EXISTENCE_CHECK
BAPI_OBJCL_GETCLASSES
BAPI_OBJCL_GETDETAIL
BAPI_OBJCL_GETOBJECTS
BAPI_OBJCL_SPLITKEY
BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
BAPI_ADDRESSORG_SAVEREPLICA
BAPI_ADDRESSPERS_CHANGE
BAPI_ADDRESSPERS_GETDETAIL
BAPI_ADDRESSPERS_SAVEREPLICA
BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE
BAPI_ADDRESSCONTPART_GETDETAIL
BAPI_ADDRCONTPART_SAVEREPLICA
BAPI_CATIMESHEETMGR_CHANGE
BAPI_CATIMESHEETMGR_DELETE
BAPI_CATIMESHEETMGR_INSERT
BAPI_EECATIMESHEET_GETWORKLIST
BAPI_CTREQUEST_CREATE
BAPI_CTREQUEST_CREATE_TASKS
BAPI_CTREQUEST_RELEASE
BAPI_DOCUMENT_CHANGE
BAPI_DOCUMENT_CHANGE2
BAPI_DOCUMENT_CHECKIN
BAPI_DOCUMENT_CHECKIN2
BAPI_DOCUMENT_CHECKIN_REPLACE2
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTMODIFY
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTMODIFY2
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTSET2
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEW
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEW2
BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEWX
BAPI_DOCUMENT_CREATE2
BAPI_DOCUMENT_CREATE
BAPI_DOCUMENT_CREATE2
BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSOURCE
BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSRC2
BAPI_DOCUMENT_CREATENEWVERSION
BAPI_DOCUMENT_CREATENEWVRS2
BAPI_DOCUMENT_DELETE
BAPI_DOCUMENT_DEQUEUE
BAPI_DOCUMENT_ENQUEUE
BAPI_DOCUMENT_EXISTENCECHECK
BAPI_DOCUMENT_GETACTVERSION
BAPI_DOCUMENT_GETAPPLICATION
BAPI_DOCUMENT_GETDCDETAIL
BAPI_DOCUMENT_GETDCLIST
BAPI_DOCUMENT_GETDCLIST2
BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL
BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2
BAPI_DOCUMENT_GETDOCTYPEDETAIL
BAPI_DOCUMENT_GETFRONTENDTYPE
BAPI_DOCUMENT_GETLIST
BAPI_DOCUMENT_GETOBJECTDOCS
BAPI_DOCUMENT_GETSTATUS
BAPI_DOCUMENT_GETSTATUSLIST
BAPI_DOCUMENT_GETSTRUCTURE
BAPI_DOCUMENT_LOAD
BAPI_DOCUMENT_SETFRONTENDTYPE
BAPI_DOCUMENT_SETSTATUS
BAPI_HELPVALUES_GET
BAPI_HELPVALUES_GET_SEARCHHELP
BAPI_OIW_GET_CATALOG
BAPI_OIW_GET_DATA
BAPI_ORGMASTER_REPLICATE
BAPI_ORGMASTER_SAVE_ORIG_MULT
BAPI_ORGMASTER_SAVE_REPL_MULT
BAPI_PDOTYPES_GETDETAILEDLIST
BAPI_SYSTEM_MS_GETDETAILS
BAPI_SYSTEM_MS_GETLIST
BAPI_SYSTEM_MT_CREATEBYTEMPL
BAPI_SYSTEM_MT_GETALERTDATA
BAPI_SYSTEM_MON_GETDETAILS
BAPI_SYSTEM_MON_GETLIST
BAPI_SYSTEM_MON_GETTEMPLATE
BAPI_SYSTEM_MON_GETTREE
BAPI_APPLICATIONLOG_GETDETAIL
BAPI_CONVERSION_EXT2INT
BAPI_CONVERSION_EXT2INT1
BAPI_CONVERSION_INT2EXT
BAPI_CONVERSION_INT2EXT1
BAPI_FIELDHELP_GETDOCU
BAPI_HYPERLINK_GETTEXT
BAPI_INTERFACE_GETDOCU
BAPI_MESSAGE_GETDETAIL
BAPI_TRANSACTION_COMMIT
BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK
BAPI_SYS_MNGMT_UTIL_GETCURSERV
BAPI_XBP_GET_BP_RESRC_ON_DATE
BAPI_XBP_GET_BP_SRVRES_ON_DATE
BAPI_XBP_GET_CURR_BP_RESOURCES
BAPI_CATIMESHEETRECORD_GETLIST
BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN
BAPI_USER_ACTGROUPS_DELETE
BAPI_USER_CHANGE
BAPI_USER_CLONE
BAPI_USER_CREATE
BAPI_USER_CREATE1
BAPI_USER_DELETE
BAPI_USER_DISPLAY
BAPI_USER_GET_DETAIL
BAPI_USER_LOCK
BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN
BAPI_USER_PROFILES_DELETE
BAPI_USER_UNLOCK
BAPI_COMPANY_CLONE
BAPI_SYSTEM_ALERT_ACKNOWLEDGE
BAPI_SYSTEM_ALERT_GETDETAILS
BAPI_SYSTEM_ALERT_SPLITTDATA
BAPI_SYSTEM_MTE_DISABLEALGEN
BAPI_SYSTEM_MTE_ENABLEALGEN
BAPI_SYSTEM_MTE_GETALERTS
BAPI_SYSTEM_MTE_GETGENPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLCURVAL
BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLHIS
BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFCURVAL
BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFHIS
BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_GETSMPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_GETSMVALUE
BAPI_SYSTEM_MTE_GETTIDBYNAME
BAPI_SYSTEM_MTE_GETTREE
BAPI_SYSTEM_MTE_RESET
BAPI_SYSTEM_MTE_SETGENPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_SETMLPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_SETPERFPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_SETSMPROP
BAPI_SYSTEM_MTE_SPLITTDATA
BAPI_XBP_JOB_ABORT
BAPI_XBP_JOB_ADD_ABAP_STEP
BAPI_XBP_JOB_ADD_EXT_STEP
BAPI_XBP_JOB_STATUS_CHECK
BAPI_XBP_JOB_CLOSE
BAPI_XBP_JOB_COUNT
BAPI_XBP_JOB_DELETE
BAPI_XBP_JOB_DEFINITION_GET
BAPI_XBP_JOB_STATUS_GET
BAPI_XBP_VARIANT_INFO_GET
BAPI_XBP_JOB_ABAP_STEP_MODIFY
BAPI_XBP_JOB_EXT_STEP_MODIFY
BAPI_XBP_JOB_OPEN
BAPI_XBP_JOB_JOBLOG_READ
BAPI_XBP_JOB_SPOOLLIST_READ
BAPI_XBP_JOB_SELECT
BAPI_XBP_JOB_START_ASAP
BAPI_XBP_JOB_START_IMMEDIATELY
BAPI_XMI_CHECK_VERSION
BAPI_XMI_DESCRIBE_INTERFACE
BAPI_XMI_ENTER_LOGMSG
BAPI_XMI_GET_VERSIONS
BAPI_XMI_LOGOFF
BAPI_XMI_LOGON
BAPI_XMI_SELECT_LOG
BAPI_XMI_SET_AUDITLEVEL
BAPI_XMI_UPLOAD_MSG_FORMATS
BAPI_ABSENCE_APPROVE
BAPI_ABSENCE_CHANGE
BAPI_ABSENCE_CREATE
BAPI_ABSENCE_DELETE
BAPI_ABSENCE_GETDETAIL
BAPI_ABSENCE_GETDETAILEDLIST
BAPI_ABSENCE_GETLIST
BAPI_ABSENCE_REQUEST
BAPI_ABSENCE_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPCH_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPCH_CREATE
BAPI_ADDREMPCH_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPCH_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPCH_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPCH_REQUEST
BAPIADDREMPCH_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPDE_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPDE_CREATE
BAPI_ADDREMPDE_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPDE_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPDE_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPDE_REQUEST
BAPIADDREMPDE_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPES_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPES_CREATE
BAPI_ADDREMPES_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPES_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPES_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPES_REQUEST
BAPIADDREMPES_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPFR_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPFR_CREATE
BAPI_ADDREMPFR_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPFR_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPFR_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPFR_REQUEST
BAPIADDREMPFR_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPJP_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPJP_CREATE
BAPI_ADDRESSEMPJP_CRESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPJP_GETDETAIL
BAPI_ADDRESSEMPJP_DETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPJP_REQUEST
BAPI_ADDRESSEMPJP_SIMUCREATION
BAPI_ADDRESSEMPNL_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPNL_CREATE
BAPI_ADDREMPNL_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPNL_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPNL_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPNL_REQUEST
BAPIADDREMPNL_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMPUS_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMPUS_CREATE
BAPI_ADDREMPUS_CREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMPUS_GETDETAIL
BAPI_ADDREMPUS_GETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMPUS_REQUEST
BAPIADDREMPUS_SIMULATECREATION
BAPI_ADDRESSEMP_APPROVE
BAPI_ADDRESSEMP_CHANGE
BAPI_ADDRESSEMP_CREATE
BAPI_ADDRESSEMPCREATESUCCESSOR
BAPI_ADDRESSEMP_DELETE
BAPI_ADDRESSEMP_DELIMIT
BAPI_ADDRESSEMP_GETDETAIL
BAPI_ADDRESSEMPGETDETAILEDLIST
BAPI_ADDRESSEMP_GETLIST
BAPI_ADDRESSEMP_REQUEST
BAPIADDRESSEMPSIMULATECREATION
BAPI_APPLICANT_CHANGEPASSWORD
BAPI_APPLICANT_CHECKPASSWORD
BAPI_APPLICANT_CREATE
BAPI_APPLICANT_CREATE_PW_REG
BAPI_APPLICANT_DELETE_PW_REG
BAPI_APPLICANT_CHECKEXISTENCE
BAPI_APPLICANT_GET_PW_REG
BAPI_APPLICANT_GETSTATUS
BAPI_APPLICANT_INITPASSWORD
BAPI_BANKDETAIL_APPROVE
BAPI_BANKDETAIL_CHANGE
BAPI_BANKDETAIL_CREATE
BAPI_BANKDETAILCREATESUCCESSOR
BAPI_BANKDETAIL_DELETE
BAPI_BANKDETAIL_DELIMIT
BAPI_BANKDETAIL_GETDETAIL
BAPI_BANKDETAILGETDETAILEDLIST
BAPI_BANKDETAIL_GETLIST
BAPI_BANKDETAIL_REQUEST
BAPIBANKDETAILSIMULATECREATION
BAPI_BANKDETAILJP_GETDETAIL
BAPI_BANKDETAILJP_DETAILEDLIST
BAPI_BASICPAY_APPROVE
BAPI_BASICPAY_CHANGE
BAPI_BASICPAY_CREATE
BAPI_BASICPAY_CREATESUCCESSOR
BAPI_BASICPAY_DELETE
BAPI_BASICPAY_GETDETAIL
BAPI_BASICPAY_GETLIST
BAPI_BASICPAY_REQUEST
BAPI_BASICPAY_SIMULATECREATION
BAPI_BEN_BENADJREAS_CALC_ENDDA
BAPI_BEN_BENADJREAS_DELIMIT
BAPI_BEN_BENADJREAS_GET_LIST
BAPI_EMPLOYEE_CHANGEPASSWORD
BAPI_EMPLOYEE_CHECKPASSWORD
BAPI_EMPLOYEE_CREATE_PW_REG
BAPI_EMPLOYEE_DELETE_PW_REG
BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE
BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE
BAPI_EMPLOYEE_CHECKEXISTENCE
BAPI_EMPLOYEE_GETDATA
BAPI_EMPLOYEE_GET_PW_REG
BAPI_EMPLOYEE_INITPASSWORD
BAPI_TIMEQUOTA_GETDETAILEDLIST
BAPI_BEN_BUS3029_CHECK_SELECT
BAPI_BEN_BUS3029_GET_OFFER
BAPI_BEN_BUS3029_CREATE_PLANS
BAPI_BEN_BUS3029_DELETE_PLANS
BAPI_BEN_BUS3029_GET_COREQ
BAPI_BEN_BUS3029_GET_EVT_LIST
BAPI_BEN_BUS3029_GET_OFFER
BAPI_BEN_BUS3029_GET_OPEN_PERI
BAPI_BEN_BUS3029_GET_PARTICIP
BAPI_BEN_BUS302901_GET_DEP
BAPI_BEN_BUS302901_GET_POS_DEP
BAPI_BEN_BUS302902_GET_BEN
BAPI_BEN_BUS302902_GET_POS_BEN
BAPI_BEN_BUS302903_GET_BEN
BAPI_BEN_BUS302903_GET_INV
BAPI_BEN_BUS302903_GET_POS_BEN
BAPI_BEN_BUS302903_GET_POS_INV
BAPI_BEN_BUS302906_GET_BEN
BAPI_BEN_BUS302906_GET_DEP
BAPI_BEN_BUS302906_GET_INV
BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_BEN
BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_DEP
BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_INV
BAPI_BEN_BUS302907_GET_BEN
BAPI_BEN_BUS302907_GET_POS_BEN
BAPI_PAYROLLTRAVELEXPNSESPOST
BAPI_TIMEAVAILSCHEDULE_BUILD
BAPI_CONFIRMATION_INPUT
BAPI_GET_PAYSLIP
BAPI_GET_PAYSLIP_HTML
BAPI_GET_PAYROLL_RESULT_LIST
BAPI_PTMGRATTABS_MNGCHANGE
BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION
BAPI_PTMGRATTABS_MNGDELETE
BAPI_PAYACCDOC_DISPLAY_AWKEY
PTMGREXTTIMESPEC_DISPLAY
BAPI_PTMGREXTTIMESPEC_GETSTATU
BAPI_PTMGREXTATTABS_CHECK
BAPI_PTMGREXTATTABS_CHECKCOLLI
BAPI_PTMGREXTATTABS_CHECKQUOTA
BAPI_PTMGREXTATTABS_CHECKWACT
BAPI_PTMGREXTATTABS_CHECKWCOST
BAPI_PTMGREXTATTABS_INSERT
BAPI_PTMGREXTATTABS_INSERTWACT
BAPI_PTMGREXTATTABS_INSWCOST
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECK
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECKWACT
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECKWCOS
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSERT
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSWACT
BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSWCOST
BAPI_PTIMEOVERVIEW_DELREPLICA
BAPI_PTIMEOVERVIEW_GET
BAPI_PTIMEOVERVIEW_REPLICATE
BAPI_PTIMEOVERVIEW_SAVEREPLICA
BAPI_CC1_UPLOAD_TIMEEVENT
BAPI_CC1_UPLOAD_EXTWAGETYPE
BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECK
BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKBONUS
BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKCURR
BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKPOS
BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKGRLEV
BAPI_EETIMEVALSPEC_GETCURR
BAPI_EETIMEVALSPEC_GETVALGRLEV
BAPI_QUALIPROF_CHANGE
BAPI_QUALIDIRECTORY_LIST
BAPI_QUALIDIRECTORY_LIST_UP
BAPI_EXTPAYROLL_INSERT_LEGACY
BAPI_EXTPAYROLL_INSERT_OUT
BAPI_APPRAISAL_CHANGE
BAPI_APPRAISAL_CREATE
BAPI_APPRAISAL_DELETE
BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL
BAPI_APPRAISAL_GETLIST
BAPI_APPRAISAL_STATUS_CHANGE
BAPI_APPRAISEE_GETLIST
BAPI_APPRAISER_GETLIST
BAPI_APPRAISAL_MODEL_GETDETAIL
BAPI_APPRAISAL_MODEL_GETLIST
BAPI_APPRAISAL_SCALE_GETDETAIL
BAPI_BASICPAY_APPROVE
BAPI_BASICPAY_CHANGE
BAPI_BASICPAY_CREATE
BAPI_BASICPAY_CREATESUCCESSOR
BAPI_BASICPAY_DELETE
BAPI_BASICPAY_GETDETAIL
BAPI_BASICPAY_GETLIST
BAPI_BASICPAY_REQUEST
BAPI_BASICPAY_SIMULATECREATION
BAPI_DATESPECS_GETDETAILEDLIST
BAPI_EMPATTABS_GETDETAIL
BAPI_EMPATTABS_GETLIST
BAPI_EMPLCOMM_CHANGE
BAPI_EMPLCOMM_CREATE
BAPI_EMPLCOMM_CREATESUCCESSOR
BAPI_EMPLCOMM_DELETE
BAPI_EMPLCOMM_DELIMIT
BAPI_EMPLCOMM_GETDETAIL
BAPI_EMPLCOMM_GETDETAILEDLIST
BAPI_EMPLCOMM_GETLIST
BAPI_EMPLOYEET_CHANGEPASSWORD
BAPI_EMPLOYEET_CHECKPASSWORD
BAPI_EMPLOYEET_CREATE_PW_REG
BAPI_EMPLOYEET_DELETE_PW_REG
BAPI_EMPLOYEET_DEQUEUE
BAPI_EMPLOYEET_ENQUEUE
BAPI_EMPLOYEET_GET_PW_REG
BAPI_EMPLOYEET_INITPASSWORD
BAPI_FAMILY_APPROVE
BAPI_FAMILY_CHANGE
BAPI_FAMILY_CREATE
BAPI_FAMILY_CREATESUCCESSOR
BAPI_FAMILY_DELETE
BAPI_FAMILY_DELIMIT
BAPI_FAMILY_GETDETAIL
BAPI_FAMILY_GETDETAILEDLIST
BAPI_FAMILY_GETLIST
BAPI_FAMILY_REQUEST
BAPI_FAMILY_SIMULATECREATION
BAPI_FAMILY_APPROVE
BAPI_FAMILYIT_CHANGE
BAPI_FAMILYIT_CREATE
BAPI_FAMILYIT_CREATESUCCESSOR
BAPI_FAMILY_DELETE
BAPI_FAMILYIT_GETDETAIL
BAPI_FAMILYIT_GETDETAILEDLIST
BAPI_FAMILY_GETLIST
BAPI_FAMILYIT_REQUEST
BAPI_FAMILYIT_SIMULATECREATION
BAPI_FAMILY_APPROVE
BAPI_FAMILYJP_CHANGE
BAPI_FAMILYJP_CREATE
BAPI_FAMILYJP_CREATESUCCESSOR
BAPI_FAMILY_DELETE
BAPI_FAMILY_DELIMIT
BAPI_FAMILYJP_GETDETAIL
BAPI_FAMILYJP_GETDETAILEDLIST
BAPI_FAMILY_GETLIST
BAPI_FAMILYJP_REQUEST
BAPI_FAMILYJP_SIMULATECREATION
BAPI_FAMILY_APPROVE
BAPI_FAMILYNL_CHANGE
BAPI_FAMILYNL_CREATE

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/90072/viewspace-925052/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/90072/viewspace-925052/

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://yundeesoft.com/14309.html

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注微信